SPRÁVA BUDOV

Revize, kontroly, prohlídky

Sledování termínů všech předepsaných revizí, kontrol a servisních prohlídek souvisejících se spol. prostorami nemovitostí a jejími technologiemi (elektro, hromosvody, spalinové cesty, výtahy, rozvody požární vody), zajištění provádění všech předepsaných revizí, kontrol a servisních prohlídek souvisejících se spol. prostorami nemovitostí a jejími technologiemi, včetně zajištění odstranění zjištěných závad, zajištění provádění pravidelných kontrol PO a BOZP, včetně zajištění odstranění zjištěných závad.

Údržba, revize

Zajištění chodu všech technologií použitých v nemovitosti, kontrola zajištění úplnosti předepsané technické a provozní dokumentace, provádění výběrových řízení na služby dle požadavků SVJ, návrh a zajištění realizace všech drobných oprav, potřebných k udržení nemovitosti v řádném stavu dle schváleného rozsahu, návrh a zajištění realizace všech velkých oprav a rekonstrukcí investičního charakteru dle schváleného harmonogramu, na základě schválených výběrových řízení.

Energie, média, služby

Kontrola a vyhodnocení spotřeby energií, návrh úsporných řešení, zajištění smluvních dodávek všech energií a ostatních služeb nutných k provozu nemovitostí – vody, plynu, el. energie, odvoz pevného domovního odpadu, ostraha, úklidové služby, úprava zeleně.

Evidence

Vedení dokumentace a evidence související se spravovaným majetkem, vedení evidence vlastníků jednotek, případně nájemníků, vedení evidencí potřebných pro roční vyúčtování, vedení evidence technického stavu domu včetně aktualizace technické dokumentace.

Administrativa

  • vyřizování dohodnuté korespondence
  • archivace předaných písemností

Účetnictví

  • zajištění vedení účetnictví
  • zajištění kontroly přijatých faktur a jejich úhrady po odsouhlasení ze strany SVJ
  • zajištění komunikace s bankou, provedení roční účetní uzávěrky
  • provedení ročního vyúčtování členů SVJ
  • spolupráce při organizaci schůzí
  • zastupování ve všech záležitostech, které nám byly vlastníkem (společenstvím vlastníků jednotek) svěřeny v souvislosti se správou domu

RYCHLÝ KONTAKT

+420 533 432 111, 510
spravam@imosfacility.cz

 

PRODEJ

Nové byty domy Brno
Developerské projekty
IMOS facility, a.s.
Gajdošova 4392/7 | 615 00 Brno - Židenice (Nová Osada)
IČ 26907453
Spisová značka: oddíl B, vložka 4018, vedeno v Krajského soudu v Brně
Číslo datové schránky : eybeh7e

Tel.: +420 533 432 111, 510
Fax: + 420 533 432 555
e-mail: imosfacility@imosfacility.cz
web: www.imosfacility.cz
© Copyright 2015 IMOS facility, a.s.
Všechna práva vyhrazena.
321 creative people

podlahové topení |