Jsme specialisté na pronájem nemovitostí v Brně

Pronajímáme bytové i nebytové prostory

Spravujeme a udržujeme nemovitosti

+420 533 432 111 spravam@imosfacility.cz

Správa nemovitostí v Brně

Nedílnou součástí naší společnosti je správa nemovitostí, která zajišťuje bezproblémový a spolehlivý chod nemovitostí. Řešíme problémy, které by zabraňovaly nájemcům v užívání pronajatých prostor.

Provádíme komplexní údržbu a správu nemovitostí od ekonomického a právního servisu, přes pravidelné revize až po veškeré úklidové služby. Díky naší dlouholeté praxi vám při správě nemovitostí a budov zajistíme také veškeré související služby, účetní, daňové, stejně jako havarijní či hygienický servis.

Hlavní náplní správy nemovitostí jsou mimo jiné i pravidelné předepsané revize, kontroly objektů, kontrolu spotřeby energií a návrhy úsporných řešení, přepisy médií, evidence a administrativa spojená se správou budouv, úklidové práce včetně venkovní údržby zeleně. 

 

picture
page-picture

Správa nemovitostí

Oddělení správy nemovitostí zastřešuje všechny činnosti, které souvisejí s provozováním budov.

Revize, kontroly, prohlídky

Sledování termínů všech předepsaných revizí, kontrol a servisních prohlídek souvisejících se společnými prostorami nemovitostí a jejími technologiemi (elektro, hromosvody, spalinové cesty, výtahy, rozvody požární vody), zajištění provádění všech předepsaných revizí, kontrol a servisních prohlídek souvisejících se společnými prostorami nemovitostí a jejími technologiemi, včetně zajištění odstranění zjištěných závad, zajištění provádění pravidelných kontrol PO a BOZP, včetně zajištění odstranění zjištěných závad.

Údržba, revize

Zajištění chodu všech technologií použitých v nemovitosti, kontrola zajištění úplnosti předepsané technické a provozní dokumentace, provádění výběrových řízení na služby dle požadavků SVJ, návrh a zajištění realizace všech drobných oprav, potřebných k udržení nemovitosti v řádném stavu dle schváleného rozsahu, návrh a zajištění realizace všech velkých oprav a rekonstrukcí investičního charakteru dle schváleného harmonogramu, na základě schválených výběrových řízení.

Energie, média, služby

Kontrola a vyhodnocení spotřeby energií, návrh úsporných řešení, zajištění smluvních dodávek všech energií a ostatních služeb nutných k provozu nemovitostí – vody, plynu, el. energie, odvoz pevného domovního odpadu, ostraha, úklidové služby, úprava zeleně.

Evidence

Vedení dokumentace a evidence související se spravovaným majetkem, vedení evidence vlastníků jednotek, případně nájemců, vedení evidencí potřebných pro roční vyúčtování, vedení evidence technického stavu domu včetně aktualizace technické dokumentace.

Administrativa

  • vyřizování dohodnuté korespondence
  • archivace předaných písemností
page-picture
page-picture

Účetnictví

  • zajištění vedení účetnictví
  • zajištění kontroly přijatých faktur a jejich úhrady po odsouhlasení ze strany SVJ
  • zajištění komunikace s bankou, provedení roční účetní uzávěrky
  • provedení ročního vyúčtování členů SVJ
  • spolupráce při organizaci schůzí
  • zastupování ve všech záležitostech, které nám byly vlastníkem (společenstvím vlastníků jednotek) svěřeny v souvislosti se správou domu

Naše služby

Úklid budov

Součástí správy nemovitostí je i oddělení úklidových služeb. Jeho zaměstnanci se podílejí na tom, aby naši nájemci měli vždy příjemné a čisté pracovní prostředí.

Rozsah prací, četnost úklidů i časový harmonogram je optimalizován vždy po dohodě se zákazníkem tak, aby úklid plně vyhovoval požadavkům zákazníka a v žádném případě nenarušoval jeho pracovní rytmus. Při úklidu používáme moderní úklidovou techniku a kvalitní čistící přípravky. Máme vlastní technické zázemí, spolehlivé a zodpovědné pracovníky.

Pro optimální zvládnutí zakázek využíváme zkušenosti a praxi z úklidu našich vlastních objektů. Součástí úklidových prací může být také dodávka a doplňování hygienických potřeb dle Vašich představ. Při údržbě venkovní zeleně samozřejmě zabezpečíme i likvidaci rostlinného odpadu.

page-picture
benefits

Jistota

jsme stabilní firma s vlastním kapitálem

benefits

Tradice

na realitním trhu působíme již 20 let

benefits

Spolehlivost

vždy pro vás najdeme to správné řešení

benefits

Zkušenost

svou práci umíme a děláme ji s láskou

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ NEMOVITOST K PRONÁJMU?

Ozvěte se nám, pomůžeme vám najít jakékoliv prostory v Brně.

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si naše podmínky ochr. os. údajů.

IMOS facility, a.s.

+420 533 432 111

spravam@imosfacility.cz

Gajdošova 4392/7,
615 00 Brno - Židenice

Spisová značka: oddíl B, vložka 4018, vedeno v Krajského soudu v Brně

Číslo datové schránky : eybeh7e